Forbrukslån er et utvalg av ulike lånetyper med forskjellige betingelser. Fellestrekket er at det ikke finnes krav fra utlåner for pengenes formål. Mange tar opp forbrukslån for å betale for ferie eller oppussing. Andre bruker det på å samle kredittkortgjeld. Dette lånet står du fritt til å benytte slik du selv ønsker. Det er dermed knyttet høyere risiko til dette lånet fra givers side. Siden långiver ikke har pant i eiendeler knyttet til lånet blir rentene høyere enn for eksempel bolig- og billån.

Gjeldsregister

Med gjeldsregisteret har mulighetene for å få innvilget lån blitt innskrenket for mange. Behovet for penger er likevel der fortsatt. Bankene opplever fremdeles en jevn strøm av søknader. Nå som all deling av informasjon foregår elektronisk, går det fortere å behandle disse. Før var det mulig å unnlate gjeld på søknaden. Nå får bankene all informasjon fra gjeldsregisteret, som har ført til at færre får nye lån eller økt kreditt. Dette gjelder om du har for mye samlet gjeld, eller for lav inntekt.

Refinansiering

Om du har mange små lån, kan det være lurt å samle lån gjennom refinansiering. Det er derimot ikke sikkert at denne låneformen har den laveste kostnaden. Det tilkommer ofte gebyrer, i tillegg til rentekostnadene. Denne formen for lån kan vise seg å få en høyere totalkostnad enn for eksempel tradisjonell kreditt. Dette om låneperioden er kort, eller lånesummen lav. Om lånesummen er relativt høy, og nedbetalingsperioden lang, kan denne typen forbrukslån være mest gunstig for deg som eier egen bolig Du må dermed også ha lite gjeld.

Hvis du har mye kredittgjeld, kan det være lønnsomt å samle alle disse til ett lån. Enten som forbrukslån, eller inn i boliglånet. Det mest lønnsomme er å øke boliglånet. Dette har en vesentlig lavere rente enn forbrukslån. For deg som ikke eier bolig, kan forbrukslån være en mulighet. Det viktigste å tenke på ved refinansiering, er å sammenligne tilbudene på lån opp mot hverandre. Det er også lurt å ha oversikt over rentene du allerede betaler på kredittkort, og hvor mye du betaler totalt.

Forskjeller mellom bankene i Norden

Svenske forbruksbanker opererer med store forskjeller i forhold til de norske. I Norge er det strenge regler, og utlånere ønsker ikke å provosere Finanstilsynet. Dermed opptrer de forsiktig, og etter reglene. Det er likevel ikke bare norske banker som opererer på det norske lånemarkedet. En av de største forbruksbankene er svensk. De svenske utlånerne vinner stadig marked i Norge. Dette fordi de har andre regler, som gir norske banker et stort handikap. Om noen år kan det vise seg at det bare er svenske banker som kan tilby forbrukslån i Norge.

Det kan være gunstig å betale mer på avdragene eller nedbetale lånet i sin helhet. Dette dersom du får en økning i egenkapital. Det kan være en økning i inntekt, arv eller gave. Det er lovregulert at du som kunde skal kunne betale ned forbrukslån før tiden. Dette uten å bli krevd ekstra for dette. I norske banker vil det være fordeler med rask nedbetaling. Alt som blir betalt inn ekstra på lånet, trekkes direkte fra avdragene.

Tid er penger

Alle lever travle liv, og ser på tid som noe du ikke ønsker å kaste bort. Det samme gjelder økonomi, når det kommer til å søke lån. I dag ser du på det å oppsøke en bankfilial som bortkastet tid. Alt er så lett tilgjengelig på nett. Mange av bankene og låneinstitusjonene gir deg raske svar når du søker på nett. Det er en grunn til at denne metoden ha blitt så populær. I tillegg får du pengene raskt inn på konto, hvis du oppfyller kravene.

Før du setter deg ned for å skrive en søknad om et forbrukslån, bør du sammenligne flere låneinstitusjoner og banker. Sammenlign de mange forskjellige vilkårene. Her kan det være mange penger å spare. Du kan spare flere tusen kroner ved å ta deg tid til å sammenligne. Noen lån kan se gunstige ut. Ofte opererer disse med store gebyrer som ikke er så lette å se med det første. Les den lille skriften først. Ikke de store bokstavene som ønsker å lokke mulige låntakere.

Ikke lån mer enn nødvendig

Mange som søker forbrukslån, gjør det fordi de trenger penger raskt. Det kan være til et kjøkken som trengs å pusses opp, eller en sommerferie du ikke kan si nei til. Det viktigste du bør tenke over før du tar på deg usikker gjeld, er din betalingsevne. Også hvor fort en kan bli kvitt kredittgjeld i etterkant. Jo fortere du betaler tilbake, dess billigere blir det. Noen banker tilbyr også mer lån, enn hva du opprinnelig har søkt om. Da er det viktig å ikke falle for fristelsen.

Totalkostnad på forbrukslån

Det er ikke kun rentene som avgjør hvilket lån som er det billigste. Du må se på helheten. Vær oppmerksom på merkostnader. Etablerings- og månedsgebyr påvirker kostnadene. Dette kombinert med den nominelle renten, gir den totale kostnaden. Jo lenger tilbakebetalingstid, dess høyere totalkostnad. Det mest lønnsomme vil være å betale tilbake fort. Desto lenger tid du bruker på nedbetaling, desto mer betaler du i renter. Renter gir avdrag på skatten. Disse utgir likevel kun en brøkdel av hva du faktisk betaler. Dette er det viktig å tenke på.

Renter og andre faktorer

Bruk alltid den effektive renten som grunnlag ved sammenligning av ulike lånetilbud. Ta også hensyn til andre faktorer. Kortvarige tilbud, eller at renten kan øke over tid er eksempler på disse. Tenk alltid over fordeler og ulemper ved lånet, og ikke lån over evne. Hvis du får behov for å forlenge nedbetalingstiden vil den totale kostnaden øke. Dette da du vil betale mer i renter over tid. Hovedreglene til norske banker er en maksimal nedbetaling på 5 år. Dersom du stadig bruker innvilget kreditt, kan du likevel ende opp med lenger nedbetalingstid.

Bankenes krav ved forbrukslån varierer

Den viktigste faktoren når bankene vurderer en kunde er din kredittverdighet, samt risikoen banken er villig til å ta. De forskjellige låneinstitusjonene har som regel forskjellige økonomiske kriterier. Det kan dreie seg om investorer, kapital og en rekke andre omstendigheter. Når du kombinerer disse tingene, betyr det at en bank kan anse deg som potensiell kunde. Mens en annen ikke gjør det. Det er ikke alltid best å søke i din faste bank om et forbrukslån. Noen ganger kan det lønne seg å se på andre muligheter.