Når bankene skal vurdere din søknad om forbrukslån, er det en rekke kriterier som ligger til grunn og avgjør om du får innvilget søknaden eller ikke. De avgjør også hvilke betingelser du får. I bunn ligger noen formelle lovpålagte krav som alle banker må følge. Eksempelvis må du være over 18 år. Andre kriterier settes av bankene selv. De forskjellige bankene legger ulik vekt på de økonomiske faktorene.

  • Du må oppfylle visse lovpålagte kriterier for å kvalifisere til forbrukslån

Formelle lovpålagte krav

Alle banker som innvilger lån i Norge, må følge noen formelle lovpålagte krav fra Finanstilsynet. Du må for eksempel være over 18 år og norsk statsborger. Videre kan ikke din samlede gjeld overskride fem ganger brutto årsinntekt. Låntakeren skal også greie å betjene gjelden ved en renteøkning på fem prosent. Forskriften fra Finanstilsynet stiller også krav til maksimal nedbetalingstid. Det er også innført strengere kredittvurderinger og rapporteringskrav til finansinstitusjonene.

I tillegg er bankene pålagt å bruke gjeldsregisteret for å unngå å låne ut penger til folk som ikke innfrir de formelle kravene. Gjeldregisteret ble opprettet i 2019 og bankene kan nå innhente informasjon om din gjeld fra dette, og andre registre. Merk at gjeld, i tillegg til boliglån, billån og studielån, også omfatter forbruksgjeld og utestående kredittkortgjeld. Derfor bør du betale tilbake kredittkortgjeld før du søker om forbrukslån.

  • For å få forbrukslån må du oppfylle noen lovpålagte formelle krav
  • Bankene henter inn informasjon om din gjeld fra offentlige registre.

Sammensetningen av din gjeld

Det er ikke bare samlet gjeld som blir vurdert når du søker om forbrukslån, men også sammensetningen av gjelden du har. Det er bedre å ha ett stort lån, eksempelvis et boliglån, enn å ha mange små usikrede lån. Bankene regner boliglån som relativt trygge, da banken kan ta pant i boligen dersom du misligholder gjelden. Derfor har boliglån lav rente. Jo mer usikkerhet knyttet til lånet, jo høyere er renten.

  • Bankene vurderer hvilken type gjeld du har når du søker om forbrukslån

Dersom du har mange små usikrede lån, for eksempel gjeld knyttet til flere kredittkort, bør du enten betale tilbake denne gjelden, eller forsøke å samle den i et større lån. Dersom du har muligheten til å inndra gjelden eller samle kredittgjeld i boliglånet er dette den beste løsningen. Om du ikke har boliglån, er en løsning å erstatte kredittkortlånene med ett større forbrukslån. Se da etter ett med lavere rente og bedre betingelser.

Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker

Dersom du har betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er hovedregelen at du får automatisk avslag på din søknad. Det er fordi banken anser det som for risikabelt å låne penger til personer med betalingsproblemer. Alle betalingsanmerkninger registreres offentlig. På den positive siden skal disse anmerkningene slettes med en gang du gjør opp for deg. Har du betalingsanmerkninger, bør du derfor kvitte deg med disse før du søker om forbrukslån.

Din generelle økonomiske situasjon

Det er også andre ting enn gjeld bankene vurderer når de skal avgjøre om du får tilslag på søknaden om forbrukslån eller ikke. Eier du for eksempel en bolig, vil dette telle positivt for søknaden. Alder har også en betydning. Bankene gir oftere avslag til svært unge søkere. Utover de formelle kravene, setter bankene individuelle grenser for hvilken gjeldsgrad de tolererer. Ønsket lånebeløp av nedbetalingstid er andre faktorer.

  • Å eie bolig teller positivt for søknaden om forbrukslån
  • Bankene har ulike kriterier når de vurderer søknader

Selv om du er kvalifisert til å motta et forbrukslån er det fortsatt mulig for banken å gi avslag på søknaden din. Det kan skje om du ønsker et høyere beløp eller lengre nedbetalingstid enn det banken er ønsker å innvilge. Alle banker krever at du må ha en viss minimumsinntekt for å få innvilget lån, men hva som er akseptabel minimumsinntekt varierer noe. Normalt kreves en bruttoinntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner.

Oppsummering

Bankene ser på en rekke ulike faktorer når de skal avgjøre en søknad om forbrukslån. De viktigste er gjeldsgrad, inntekt, alder og om du eier bolig. De ser også på om du har pågående inkassosaker og betalingsanmerkninger. Noen kriterier er lovpålagte og felles for alle banker, mens andre krav varierer hos de ulike bankene. Derfor er det lurt å søke i flere banker dersom du får avslag på lånesøknaden.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken rente har et forbrukslån?

Renten på forbrukslån varierer fra bank til bank. Derfor bør du søke om lån hos flere ulike banker for å få det beste tilbudet. Dessuten vil renten variere ut fra den enkeltes økonomiske situasjon. Jo bedre økonomisk stilt du er, jo bedre rente vil du få på lånet.

Hvor lang tid tar det å søke om forbrukslån?

Søknader om forbrukslån behandles i de fleste tilfeller maskinelt. Dersom du får søknaden godkjent, vil du ha pengene på konto raskt, ofte samme dag eller neste virkedag. Dersom søknaden din behandles manuelt av et menneske, kan det ta noe lengre tid å få svar på søknaden.

Hvor mye kan jeg låne?

Det finnes forbrukslån helt fra noen få tusenlapper opptil flere hundre tusen kroner. Hvor mye du kan låne, vil avhenge helt av din økonomiske situasjon: Hvor mye gjeld du har fra før, hvilken inntekt du har og om du eier bolig eller ikke.