Fra tid til annen kan det dukke opp et behov for mer penger enn du har tilgjengelig. Uforutsette utgifter, nedgang i inntekt, eller et ønske om investering er alle vanlige årsaker til å ta opp et forbrukslån. Denne låneformen kan i noen tilfeller være en gunstig løsning om du følger visse forhåndsregler. Rentesats, gebyrer, lånesum og nedbetalingstid er alle variabler som påvirker lånets totale kostnad. Disse variablene bør derfor inkluderes ved sammenligning av ulike lån. Ved hjelp av en lånekalkulator, kan du sammenligne lånetilbud og finne det som passer deg best.

Forbrukslån uten sikkerhet

Forbrukslån innvilges uten sikkerhet. Renten vil normalt være høyere enn på lån med sikkerhet, da banken ikke har noen garanti i form av låntakers verdier. Saksbehandling på lånesøknader kan da ta kortere tid, ettersom banken ikke bruker tid på sikkerhet. Bankene har nå også tilgang til et gjeldsregister for å undersøke lånesøkers eksisterende gjeld uten sikkerhet. Tross høyere rente, kan et forbrukslån i noen tilfeller være et gunstig alternativ. Du kan ved hjelp av en lånekalkulator sammenligne ulike alternativ. Alle variablene må inkluderes for å gi et riktig sammenligningsgrunnlag.

  1. Bruk den effektive renten for sammenligning
  2. Velg riktig låneform
  3. Velg en realistisk nedbetalingstid

Å bruke forbrukslån til forbruk

Å låne penger for å leve over evne kan bli en dyr erfaring og krevende å løse. Om du derimot vet at du innen et visst tidsrom får penger til å betale pengene tilbake, kan det være fornuftig å ta opp et forbrukslån. Dette kan for eksempel være å bruke av forbrukslån for å bestille reise i mai, når reisen koster mindre, og betale tilbake lånet fra feriepenger i juni. Du vil da kunne spare mer på de reduserte reisekostnadene enn du betaler i renter for den korte perioden det har løpt renter på de lånte pengene.

  • Ikke lån mer enn nødvendig
  • Ha en klar plan på tilbakebetaling før lån tas opp
  • Vurder lånene ut fra det aktuelle behovet, da dette kan være situasjonsavhengig

Behovene ved et lån kan være både personavhengig og situasjonsavhengig. Gjør derfor en spesifikk vurdering tilpasset den gitte situasjonen som har skapt behov for lån. Velg ut bankene som kan møte det identifiserte behovet, og start sammenligningen derfra. Kontakt bankene for tilbud for å ha den eksakte renten å sammenligne med.

Å tilrettelegge for gode valg

Alle bør kjenne seg selv nok til å kunne avgjøre hvilken låneform som passer best. Er det fornuftig med et fleksibelt lån som kreditt eller trengs et mer strukturert lån? Dette kan for eksempel være et tradisjonelt forbrukslån med faste, månedlige innbetalinger. Det kan være klokt å legge seg på den forsiktige siden av grensen, for å unngå overforbruk og vansker med å betale tilbake innen rimelig tid.

Sett en plan for for hva lånet skal brukes til og hvor mye som skal betales hver måned. Inkluder denne nedbetalingstiden ved sammenligning i lånekalkulator, da hvilket lån som er rimeligst kan avhenge av lånets løpetid. Et forbrukslån skal ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år.

Å sikre et riktig sammenligningsgrunnlag

Undersøk med bankene om alle kostnader er opplyst, slik at alle kostnader for hvert enkelt lån er inkludert i lånekalkulatoren. Vær oppmerksom på at bankene i enkelte land kan ta et gebyr om det betales inn mer på lånet enn avtalt eller om du betaler ned lånet i sin helhet raskere. Norske banker har ikke lov til å kreve ekstra kostnader av kundene for dette.

Refinansiering for bedre renter

Forbrukslån.no beskriver den mulige nytten av å slå sammen flere smålån til et refinansieringslån, da dette kan være lønnsomt fordi du kun betaler ett månedsgebyr. I Norge vil dette kunne gjøres uten ekstra kostnader.

  • Vurder refinansiering ved å slå sammen alle smålån i lånekalkulatoren
  • Vær sikker på at alle kostnader er inkludert i kalkulatoren

Det vil ikke nødvendigvis alltid være økonomisk gunstig å refinansiere flere smålån til ett større lån. Dersom det tilkommer et etableringsgebyr kan total lånekostnad bli dyrere om lånesummen er liten eller om det er kort tid igjen til lånene er nedbetalt. Regn sammen hva lånene koster til sammen i dag. Se dermed om det er penger å spare på refinansiering eller om smålånene heller bør stå hver for seg og betales ned så raskt som mulig.

Viktig å vite om renter

En vanlig feil å gjøre ved valg av lån er å sammenligne lån basert på renten banken reklamerer for at de kan tilby. Selv om denne renten kan gi en pekepinn på hvilke banker som er billigere enn andre, er det viktig å vite at du ikke er garantert rentesatsen oppgitt som eksempel.

Renten bankene reklamerer med at de kan tilby på sine nettsider er den gjennomsnittlige renten bankene gir sine eksisterende kunder på det daværende tidspunkt. En ny kunde kan derfor få høyere eller lavere rente. Dette vil avhenge av hvilken grad av risiko banken vurderer hver enkel lånesøker som. Via lånesøknaden sjekker de risikoen for at låntaker ikke kan betale tilbake de lånte pengene som avtalt. Søkers inntekter og utgifter, eksisterende lånevolum, og eventuelle betalingsanmerkninger påvirker alle bankens opplevde risiko. Dagbladet.no anbefaler å søke lån hos flere banker, da de ulike bankene kan vurdere samme kundenes risiko helt forskjellig.

  • Ikke ekskluder en bank basert på renten de reklamerer med
  • Ta hensyn til alle variabler som påvirker de totale lånekostnadene

Spørsmål og svar om forbrukslån og lånekalkulator

Hvordan vet jeg hvilket lån som er rimeligst?

Dette kan en lånekalkulator regne ut gitt at du har alle relevante opplysninger som renter og gebyrer og om du betaler tilbake i de intervall og den tidsperioden du har registrert i kalkulatoren. Husk at lenger nedbetalingstid betyr høyere kostnader på rente og månedsgebyr. Det vil alltid være lønnsomt å tilbakebetale gjeld så raskt som mulig.

Hvorfor blir den effektive renten høyere når nedbetalingstiden er kortere?

Etableringsgebyr er en engangssum banker kan ta som kompensasjon for arbeidet forbundet med låne-etableringen. Om lånet betales raskere vil det være færre betalingsperioder å fordele denne summen over. Effektiv rente kan derfor bli høyere, men lånet vil totalt sett bli billigere. Eksperimenter med løpetidfunksjonen i lånekalkulatoren, for å se mulige besparelser på å betale raskere ned.

Hva om man angrer på valg av bank?

Enhver lånekunde kan fritt bytte bank uten å bli økonomisk straffet for dette. Undersøk først om mulige etableringsgebyr vil gjøre det nye lånet dyrere, da dette kan forekomme til tross for at renten på det nye lånet er lavere. I så tilfelle, kan man forsøke å forhandle med den nåværende banken om en nedjustering av renten.